Dopunski program
Rezervni delovi
 

 

 


Društvo sa ograničenom odgovornošću za
proizvodnju i promet privrednih vozila

ZASTAVA
KAMIONI, Kragujevac
Kosovska br. 4
34000 Kragujevac
SRBIJA

PREDUZEĆE ZASTAVA KAMIONI

DIREKTOR

Đorđe Nestorović  
dipl. maš. inženjer

 

telefon: (++ 381) 034 335 355

     fax: (++ 381) 034 334 658
e-mail: dnestor@zastava-kamioni.co.
rs


POSLOVNA JEDINICA marketingA
( prodaja vozila )

Direktor

Radomir Vlašković
dipl. maš. inženjer

telefon: (++ 381) 034 301 145

fax:       (++ 381) 034 335 319
e-mail:
rvlaskovic@zastava-kamioni.co.rs
marketing@zastava-kamioni.co.rs

    


direkcijA proizvodnje

Direktor

Jugoslav Ranić

dipl. maš. inženjer

telefon: (++ 381) 034 335 155
e-mail:
proizvodnja@zastava-kamioni.co.rs


 

POSLOVNA JEDINICA kadrovSKIH, PRAVNIH I OSTALIH POSLOVA

Direktor

Lepojka Ilić
dipl. pravnik

telefon/fax: (++ 381) 034 334 629
e-mail:
l.ilic@zastava-kamioni.co.rs
            organizacija@zastava-kamioni.co.rs


POSLOVNA JEDINICA TTR-a

Direktor

Ilija Ljujić
dipl. maš. inženjer

telefon: (++ 381) 034 330 986 - lokal 113
e-mail:
iljujic@zastava-kamioni.co.rs


POSLOVNA JEDINICA ekonomikE i finansijA

DIREKTOR

Milan Rihterović
dipl. ekonomista

telefon: (++ 381) 034 331 968
e-mail:
finansije@zastava-kamioni.co.rs
mrihterovic@zastava-kamioni.co.rs


POSLOVNA JEDINICA nABAVKE

SEKTOR za saradnju sa inostranstvom

DIREKTOR

Jelena Marjanović

dipl. mašdipl. maš. inženjer. inženjer

 

telefon: (++ 381) 034 335 284
e-mail:

      import.export@zastava-kamioni.co.rs

jelena_m@zastava-kamioni.co.rs


POSLOVNA JEDINICA KVALITETA

Direktor

Radisav Srećković
dipl. maš. inženjer

telefon: (++ 381) 034 366 590
e-mail: srecko@zastava-kamioni.co.rs
          kvalitet@zastava-kamioni.co.rs


Služba rezervnih delova

rukovodilac

Milovan Bačanin

dipl. maš. inženjer

telefon: (++ 381) 034 6335 283

                              fax: (++ 381) 300 090

e-mail: rezervni.deo@zastava-kamioni.co.rs
       mbacanin@zastava-kamioni.co.rs


 

ZASTAVA KAMIONI,d.o.o. • Kosovska 4 • 34000 Kragujevac, Srbija • +381 34 301 145
  | Home | O preduzecu |
Proizvodi | Uslovi prodaje | Kapaciteti | Mreza | Kontakt |