Dopunski program
Rezervni delovi
 

 

 


Društvo sa ograničenom odgovornošću za
proizvodnju i promet privrednih vozila

ZASTAVA
KAMIONI, Kragujevac
Kosovska br. 4
34000 Kragujevac
SRBIJA

PREDUZEĆE ZASTAVA KAMIONI

DIREKTOR

Đorđe Nestorović  
dipl. maš. inženjer

 

telefon: +381 (0)34 335 355
telefon: +381 (0)63 632 509

     fax: +381 (0)34 334 658
e-mail: dnestor@zastava-kamioni.co.
rs


POSLOVNA JEDINICA marketingA
( prodaja vozila )

Direktor

Milovan Bačanin
dipl. maš. inženjer

telefon: +381 (0)34 301 145
telefon: +381 (0)63 604 355
     fax: +381 (0)34 335 319
e-mail:
mbacanin@zastava-kamioni.co.rs

    


direkcijA proizvodnje

Direktor

Jugoslav Ranić

dipl. maš. inženjer

telefon: +381 (0)34 335 155
telefon: +381 (0)63 802 65 35
e-mail:
proizvodnja@zastava-kamioni.co.rs


 

POSLOVNA JEDINICA kadrovSKIH, PRAVNIH I OSTALIH POSLOVA

KOORDINATOR

Radinka Nestorović
VS pravnik

telefon/fax: +381 (0)34 334 629
e-mail: pravna.sluzba@zastava-kamioni.co.
rs


 

POSLOVNA JEDINICA TTR-a

KOORDINATOR

Danilo Popović
dipl. maš. inženjer

telefon: +381 (0)63 861 49 64
e-mail:
danilo.popovic@zastava-kamioni.co.rs


POSLOVNA JEDINICA ekonomikE i finansijA

DIREKTOR

Milan Rihterović
dipl. ekonomista

telefon: +381 (0)34 331 968
telefon: +381 (0)63 642 057
e-mail:
finansije@zastava-kamioni.co.rs
mrihterovic@zastava-kamioni.co.rs


POSLOVNA JEDINICA nABAVKE

SEKTOR za saradnju sa inostranstvom

RUKOVODILAC

Nebojša Nikolić

dipl. mašdipl. maš. inženjer. inženjer

 

telefon: +381 (0)34 335 284
telefon: +381 (0)63 604 073
e-mail:
import.export@zastava-kamioni.co.rs

nnikolic@zastava-kamioni.co.rs


 

POSLOVNA JEDINICA KVALITETA

KOORDINATOR

Siniša Radivojević
maš. inženjer

telefon: +381 (0)63 602 217
e-mail: sinisa@zastava-kamioni.co.rs


 

Služba rezervnih delova

KOORDINATOR

Milosav Jevtić

VS ekonomista

telefon: +381 (0)34 6335 283
 telefon: +381 (0)64 123 50 36

                               fax: +381 (0)34 300 090

e-mail: rdkamioni@gmail.com


 

ZASTAVA KAMIONI,d.o.o. • Kosovska 4 • 34000 Kragujevac, Srbija • +381 34 301 145
  | Home | O preduzecu |
Proizvodi | Uslovi prodaje | Kapaciteti | Mreza | Kontakt |